17 октомври 2007

Който много дава, скоро ще проси


Избрахме това заглавие, което е стара българска народна поговорка. Тя от тези поговорки, които не се включваха в социалистическите букварчета. И има защо.

Поредния кръг от учителски протести затваря центъра на София; задълженията на "Пирогов" в края на годината ще са около 15 млн. лв., което означава, че е в необявен фалит; с предложения бюджет на НЗОК няма да може да се осигури безплатно и достъпно здравеопазване на гражданите; Николай Василев е скептичен, че ще има реални съкращения на администрацията – която всъщност е нараснала.

Всички тези проблеми – в образованието, здравеопазването, в държавната администрация и съдебната власт са резултат от уравнението социалистически подход + корупция = тристранна коалиция.

Социалистическия подход свързваме с липсата на обективни критерии и правила. Няма критерии за добър учител; няма критерии за добър лекар; още по-малко има критерии за добър полицай. Всеки, зает в публичния сектор може да „мине метър” поне веднъж седмично. Понеже е в публичния сектор може да избива комплекси, като се кара с баби и внучета; да скатава от работа. Е, трябва да си „затваря очите” за някои неща.

Социалистическия подход води до субективизъм. От субективизма до корупцията има само една крачка и в България тази крачка се прави всеки ден, навсякъде в администрацията. Това е истината. Всеки ден стотици хиляди левове и евро минават от едни ръце в други. Какъв свободен пазар, каква демокрация?

Тристранната коалиция е само числен израз (8-5-3) на социалистическия подход и корупцията. Не се сърдете на коалицията, тя е изпълнител на народната воля.

„Не е вярно!” ще извикат много обидени българи. А ние ще приведем доказателства. Според The Pew Global Attitudes Project на твърдението: „Повечето хора са по-добре в свободна пазарна икономика, въпреки че някои са бедни, а някои богати” българите са отговорили така:

Напълно съгласен

Донякъде съгласен

Донякъде несъгласен

Напълно несъгласен

Не знам/ не желая да отговоря

8%

34%

28%

18%

12%

Само 8% от българите наистина вярват в свободната пазарна икономика! Няма друга държава в Европа или Африка с толкова нисък резултат. Разпредлението е 42% "за" пазарната икономика в някаква степен и 46% "против".

Това е положението. Малкото, които работят за многото, плащат сметката. Тристранната коалиция събира в бюджета и разпределя както й дойде. За Ахмед има, за Симеон има, и за Сергей има. А многото неохотно ги подкрепят, защото и без това не им се живее в конкурентна среда.

Няма коментари: