12 декември 2007

Изводите след приемането на Закона за Национална агенция „Сигурност”

Вече обсъдихме основните недостатъци на вече приетия Закон за Национална агенция „Сигурност”. Самият процес на приемането му от Народното събрание е показателен – разменяха се обиди, Татяна Дончева вдигаше разноцветни флумастри.

Основните изводи можем да обобщим така:

  1. Създава се нов център на управлението на националната сигурност, който обединява дейностите по контраразузнаване и борба с организираната престъпност;
  2. Частично се дублират функции на вече съществуващи служби в МВР;
  3. Георги Първанов ще определи директора на Националната агенция „Сигурност” напук на всякаква логика, като така ще запази контрола си върху тази дейност и за в бъдеще;
  4. Румен Петков е загубил доверието на своите благодетели – Пъранов и Доган. Може би е взел нещо, което не е трябвало да взима, или се опитва да играе тройна игра;
  5. Национална агенция „Сигурност” ще изпълнява политически поръчки в по-голяма степен, отколкото досега това правеше МВР и по-конкретно Националната служба за сигурност;
  6. Преструктурирането на сектора ще се използва за чистка от Първанов и Доган – в службите все още работят хора, които са меко казано неудобни за тях;
  7. На нас ни е трудно да си представим как Националната агенция „Сигурност” ще подобри работата по защита на националната сигурност само защото има повече правомощия и по-голям бюджет;
  8. Проблемът с нерегламентираното използване на специални разузнавателни средства (СРС) и бази данни на МВР ще се изостри;
  9. Напълно е възможно да има ново преструктуриране след няколко години, когато се промени политическата конюнктура в страната.

Няма коментари: