21 февруари 2008

Ефекти от повишаването на цената на петрола

Още през септември 2007 г. предупредихме за риска от съществено повишаване на цената на петрола на световните пазари. Сега, когато барел петрол се движи около 100 американски долара, е време да обърнем поглед към краткосрочните и дългосрочни ефекти от високите цени.

На първо място – колко дълго ще се задържат високите (над 60 долара) цени на петрола?

Няма единна прогноза по въпроса. През септември обърнахме внимание на категоричната прогноза на инвестиционната банка Goldman Sachs. Според банката през 2008 г. цената ще остане около 100 долара, което е достатъчно, за да се породят по-дългосрочни ефекти за световната икономика. Дотук всички по-големи оптимисти от Goldman Sachs сбъркаха.

Второ – какво причинява високите цени на петрола?

Отново няма единна позиция. Ние сме привърженици на тезата, че повишаването на цените на петрола е част от една много по-голяма причинно-следствена връзка. Това означава, че петролът просто реагира точно както всички останали суровини при повишено търсене и по-статично предлагане – повишава цената си. Ние сме притеснени за нивата на глобалната инфлация, които в последните месеци са прекалено високи. Петролът от тази гледна точка е само част от пъзела на пазара на суровини, а последиците могат да се окажат много по-значителни от очакваните.

Трето – какви ще бъдат последиците?

Има няколко очевидни ефекта. Ръстът на промишлена продукция и заетостта ще намалее в държавите, внасящи петрол (включително България) за сметка на износ на доход за държавите-производителки на петрол. Най-засегнати ще бъдат секторите търговия на едро и дребно, строителството и финансите. Като цяло ще намалее покупателната способност на икономиката.

По-важни са дългосрочните последици. Със сигурност ще намалее потреблението на енергия за единица продукт, както и крайното потребление на енергийни стоки. Но ако ръстът на цената на петрола се корелира с ръст в цените на основните суровини за производство (каквато корелация наблюдаваме в момента) и това доведе до висока инфлация при нисък ръст на икономиката и намалени възможности за активна парична политика – е, ще си имаме световна икономическа криза. Условията, така да се каже, са назрели.

Трябва да се наблюдават внимателно както пазарите на суровини, така и нивата на инфлация в западните икономики, за да се прецени дали се създават условия за по-дългосрочни ефекти, евентуално криза. Според Г-7 не е приключила и кризата с рисковите ипотеки в САЩ, което е съществен рисков фактор, доколкото ограничава паричната политика на централните банки.

Така погледнат, въпросът за ефекта от високата цена на петрола сам по себе си не е толкова важен.

1 коментар:

Анонимен каза...

Ами според мен "Глобална инфлация" няма...

Реално макроикономическата ситуация е дейвствително комплексна, но мисля че комплексно да се говори за "глобална криза" е още много рано.

"Инфлация" може да се спрегне в пълен смисъл на думата само от гледна точка на икономиката на Съединените щати. Тяхната валута търпи сериозни поражения, като при тях дейвствително се наблюдава цялостно поскъпване на суровините и петрола.

Останалите валути, обаче, не търпят видими поражения - икономиките им са относително стабилни и няма признаци за пренос на смущения от обезценката на щатската валута.

Вторичният ефект обаче е малко по- комплексен. Именно Долара играе ролята на световна валута на много пазари, а неговата обезценка вдига световното равнище на суровини на тях. Същността на проблема е, че въпреки стабилността на останалите валути спрямо долара, страните все пак ще претърпят поскъпване на суровините заради функцията на долара като международна валута.

Като цяло по- високата, дори спекулативна, цена на петрола би могла да задейства паяжинов ефект в глобален мащаб. По- малката покупателна способност би стимулирала конкурентни отрасли (развитие на биодизел, екогорива) които се опитват дори в момента да отнемат от позициите на петрола.

На второ място предпоставките за криза, причинени от рецесията в най- силната икономика в света дейвствително ще нанесат удар на остатъка на света, но все пак са се образували независими силни иконимески центрове (ЕС, Източна азия) които са доста по- силни в сравнение със аналогична ситуация от 1928-1929 г.

Алтернативно бих прогнозирал, че с продължаващи загуби на позиции на долара, той би бил изместен от относително стабилното Евро на световните пазари.

Като обобщение, моята теза е, че слабата позиция на долара е първопричината за високата цена на петрола, а не аномалия като "недопредлагане" на пазара на петрол, но въпреки това не я изключва.