20 февруари 2007

Дефектите на правосъдието и хумора на комисаря

Комисарят Франко Фратини казва при поредното си посещение в България , че "Производствата в съда трябва да се ускорят, чакаме осъдителни присъди и окончателно приключване на делата."

Очевидно Фратини има сериозно чувство за ирония, дори сарказъм. Осъдителните присъди в България са по-голяма тайна от координатните точки на танковите ни бригади. По думите на експерти на Центъра за либерални стратегии в момента в България не може да бъде изчислена достоверно средната продължителност на дадени съдебни дела или пък на досъдебната фаза. Но поне някои цифри са ясни – за една година имаме 175 000 приключени досъдебни производства и едва 21 000 приведени в изпълнение присъди. За сметка на това си имаме проект на закон за амнистия, който бил „объркан” в полза на крадците. Много мило, нали?

И децата под 3–годишна възраст у нас знаят, че правосъдието е блокирано. Буквално всеки способ за възстановяване на справедливостта извън съдебната зала е по-успешен. Поради това много западни инвеститори влизат по търлъци у нас или се ослушват на входа. Който и да извърши беззаконие – вие, държавата или учителката по литература на сина ви, може да се измъкне. Една съдебна делба отнема (оптимистично) една година.

Допълнителни проблеми са липсата на достатъчна квалификация на дознателите, прокурорите и дори съдиите. Страхът от мутрите вирее на воля в съдебните палати. Налагат се смешни наказания за тежки престъпления въз основа на „съдебна практика”, която пък е плод на същия страх да не се настъпи някой „важен”.

Дори не е нужно да отваряме темата за корупцията. В държава, в която Висшият съдебен съвет кадрува като на Априлския пленум, в която младшите съдии се местят като пионки в сложната игра на интереси на техните шефове, не е нужно да се говори за подкупи. Просто системата е прогнила. Логично е в нея да виреят червеи.

Фратини ще си замине. ВСС ще започне своето поредно заседание по кадрови въпроси. Някоя мутра ще бъде пусната срещу парична гаранция в размер на 650 лв. примерно. Така става, когато една система е оставена да прави каквото си иска, както си поиска.

Няма коментари: