12 януари 2007

Енергетика и климат, климат и енергетика

Европейската комисия написа последната концепция за справяне с енергийната зависимост на страните от ЕС. Значимото в тази позиция е утвърждаването на връзката емисии CO2 - затопляне на климата.

В САЩ тази теза все още се възприема eднозначно (вж. списък на американското законодателство по въпроса). Други държави, макар и страни по протокола от Киото, също не изразяват ясна позиция относно връзката емисии - климат.

Европейския съюз обаче счита, че има достатъчно доказателства за влиянието на т.нар. парников ефект върху климата. Затова се предприемат редица мерки за намаляване на емисиите парникови газове, които далеч надхвърлят задълженията по протокола от Киото и неговите приложения.

Защо ЕС така упорито работи за намаляване на емисиите?

Част от отговора се крие в доминиращите в Германия и скандинавските страни виждания за устойчиво развитие, които включват сериозни ограничения на индустрията с цел опазване на околната среда. Там има обществен консенсус, че природата е много по-важна от тоталното конкурентно предимство и увеличаването на доходите. Тези държави упражняват силен натиск в ЕС за въвеждане на по-строги екологични стандарти.

От друга страна ЕС си остава един от най-големите нетни вносители на енергийни продукти. Проблемите с доставките на газ и петрол от Русия през последните три години, диктаторския манталитет на Путин и несигурността в Близкия изток са все източници на натиск за европейските политици да измислят "нещо", което да намали зависимостта на съюза от външни доставки.

Всички мерки, свързани с намаляване на емисиите на практика обслужват и тази цел - да се намали енергийната зависимост на европейските държави. Нещо повече, държави като Германия, Дания и Холандия имат самочувствието на технологични лидери, които да "поведат хорото" на въвеждането на енергоспестяващи технологии и зиползване на възобновяеми енергийни източници.

Поради всички изброени причини можем да прогнозираме, че ЕС ще продължи да полага усилия и да влага средства в спестяването на емисии, като по този начин ще се стреми да ограничава и енергийната си зависимост.

Отделен е въпросът какво ще се случи със самия климат. Повече по темата можете да научите на следните места:

1. Български уеб-портал за промяната на климата и последиците за околната среда
2. Intergovernmental Portal on Climate Change
3. European commission (climate change)
4. New Scientist Special Report on Climate Change
5. The Climate Program Office - NOAA

Няма коментари: