02 април 2007

Предизвестен провал

Докладът на българското правителство за напредъка в областта „Правосъдие и вътрешен ред” е срещнал сериозно неодобрение в Брюксел.

Нищо ново под слънцето. Още преди присъединяването докладите на ЕК сочеха, че правосъдието е най-слабото място на българската подготовка за членство. Вестниците от 15 години са пълни със статии за проблемите на съдебната власт. Какви са обаче причините за тези проблеми?

Най-общо можем да ги обобщим така:

  • Липса на системи за граждански контрол върху съдебната власт и МВР;
  • Толерирана от политическите партии корупционна среда в съда, прокуратурата, следствието и МВР;
  • Сложни процедури, дълги срокове за разглеждане на делата, формализъм;
  • Липса на разбиране относно истинските цели на правораздаването от страна на магистратите и служителите на МВР;
  • Недостатъчно финансиране.

Последствията от тези проблеми са очевидни – днес всеки се оправя, както може, и бяга от съда доколкото това е възможно. Липсата на истинско правораздаване води до по-голяма несигурност на бизнеса, създаване на допълнителни звена от сивата икономика и общо усещане за ненаказуемост на престъпленията и нарушенията.

Кой носи отговорност за това? Правителството или Народното събрание или Висшия съдебен съвет?

Много често липсата на ясна позиция по този въпрос се използва от всяка от посочените институции, за да прикрива своята отговорност. Ние обаче смятаме, че основният виновник е Министерския съвет. В крайна сметка политиката в областта на правораздаването се определя именно от МС. Предложенията за промени на Закона за съдебната власт и Конституцията идват главно от МС. Негова е отговорността и за оказване на цялостна подкрепа за дейността на съдебната власт. Да не говорим за МВР.

Ясно е, че ВСС не става за нищо друго, освен за назначаване на съдии без конкурс по шуробаджанашка линия. Ясно е, че НС прави каквото му каже тройката лидери.

Ето защо е важно премиерът на тази държава да разбере, че колкото по-дълго забавя истинските реформи на съдебната власт (а те са възможни дори и според сегашната Конституция), толкова по-зле ще се представя тя. И тогава Европейската комисия ще е в пълното си право да ни тресне някоя наистина солена глоба.

1 коментар:

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.