07 март 2007

Кръговрат на живота

Отишъл си е един от последните френски ветерани от Първата световна война, Жан Грело, съобщи АП. Макар на пръв поглед да звучи банално, събитието е важно. Отиват си последните представители на едно поколение, което стои в основата и на Първата, и на Втората световна война.

Което значи, че Европа, а и светът, са се променили. Отминало е времето на националните държави, които се изтребват една друга за постигане на геополитически цели. Изчезват от полезрението концепциите за тотално надмощие, превъзходство на раси и т.н.

Оттук насетне бремето на Вердюн не може и няма да може да влияе на политическите процеси. В известен смисъл датата е светла, защото дава надежда на бъдещето – да е ориентирано най-накрая към развитие, а не към разрушаване.

За България датата не е чак толкова важна. Но идва(ако трябва да сме точни, съдейки по примерна на Грело – след 15 години) времето , когато вече няма да има живи участници в деветосептемврийските събития. Което е добро начало.

Няма коментари: