15 май 2007

Глобална суша?


Както вече сме отбелязвали, засушаването е сериозен проблем за България. Напълно е възможно за това да допринася и глобалното затопляне.

Сега се оказва, че почти половин България е застрашена от воден режим. Нивото на подземните води е най-ниското от 2000 г. насам. Какъв е изводът?

Положението е тревожно. Дори и да не говорим за водна криза е очевидно, че тази държава не е готова да се справи с предизвикателствата на недостига на вода (повече можете да научите от специалната програма на WWF). В дългосрочен план това може да означава допълнително обезлюдяване на най-засегнатите от засушаване области в България, намаляване на биоразнообразието и понижаване качеството на живот.

Кои са проблемните райони? От МОСВ разбираме, че това са: Троян, Ловеч, Плевен, Перник, Благоевград, Кюстендил, Севлиево, Мадан, Трявна, Габрово, Враца, Монтана, Берковица, Панагюрище, Шумен, Търговище, Южно Черноморие. Става дума за близо 600 000 българи, или 8% от населението на страната. Но тук са отбелязани районите, които и в момента имат проблеми с водоснабдяването.

Ако наистина глобалното затопляне допринесе за засушаването може да се очаква, че ще последват трайни изменения в природата и начина ни на живот. Доколкото водата е богатство за всички, отново всички трябва да полагат усилия за неговото опазване. Това означава и държавата, и бизнеса, и всички българи в домовете си да мислят за водата като ценност – нещо, което може утре да го няма, ако не го пазим добре.

Няма коментари: